SOS Organic Fertilizer Testimony – Palm Oil Trees

The photo about the oil Palm tree 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻

Testimony 4

Nama : Frederick Mail @ Francis

Adress : Kg. Kuala Sapi Beluran

Oil palm tree.

buah kelapa sawit menjadi sihat dan pertumbuhan saiz boleh mencapai Gred A. Penggunaan baja selama 3 bulan dengan sekali semburan ke atas tanah dan buah.
Terima kasih